Lubelskie kościoły


Archikatedra Lubelska
Kościół wybudowany w latach 1586-1604 wg projektu Włocha Christianiego pw. św. Jana Chrzciela i św. Jana Ewangelisty ufudował Bernard Maciejowski. W 1604 r. fundator, już jako bp krakowski konsekrował go. 3-nawowa świątynię wymurowano z cegły i kamienia wapiennego. W ogólnym zarysie bryła kościoła nie uległa zasadniczym zmianom, pomimo kilkakrotnych renowacji.
W czasie renowacji w pocz. XIX w. przebudowano fronton wg projektu Corazziego. Wzniesiono wtedy przed wejściem portyk o 6 kolumnach. Wnętrze świątyni jest utrzymane w stylu wczesnobarokowym.... czytaj dalej

Kościół oo. Dominikanów
Zbudowany dzięki fundacji Kazimierza Wielkiego w 1342 roku. Budowla gotycka była mniejsza od obecnej, dopiero w XV wieku dobudowane zostały dwie nawy boczne. Kościół był dwa razy niszczony przez pożary. Między XV a XVI wiekiem przebudowany w stylu renesansu lubelskiego. Przepiękna fasada frontowa została wzniesiona dopiero w początkach XVII wieku, również wtedy dobudowano jedenaście kaplic bocznych. Niektóre z nich odznaczaj± się szczególnymi walorami artystycznymi. W jednej z nich - kaplicy Szaniawskich znajduje się słynne malowidło przedstawiające pożar miasta z 1719 roku...czytaj dalej

Kościół oo. Kapucynów
Kościół oo. Kapucynów powstał w latach 1726 -1733 z fundacji księcia Pawła Sanguszko i jego żony Anny z Lubomirskich. apucyni - zakon żebraczy, odłam franciszkanów, powstał w 1525 r. Do Polski sprowadzeni zostali przez Jana III Sobieskiego. Projekt kościoła (Karola Baya) nawiązywał do fasady rzymskiej światyni Il Gesu - budowla miała być jej wiernym odbiciem. Kościół otrzymał wówczas skromną, barokową architekturę...czytaj dalej

Kościół św. Ducha
Kościół św. Ducha wzniesiony w XV wieku obok istniejącego już szpitala dla ubogich starców. Zbudowano go poza murami miasta. Konsekracji kościoła dokonano w 1421. Kościół był jednonawową budowlą z prezbiterium. W XVI w. zarząd nad kościołem przejęli rajcy lubelscy. Pod koniec XVI w. kościół uległ dwóm pożarom. Odbudowano go w 1608 r.  Nowe prezbiterium wzniesiono z fundacji rajcy Stanisława Lichańskiego...czytaj dalej


powrót

Zapraszamy do Akwarela Cafe

ul. Rynek 6, Lublin
Rezerwacja: 081 534 64 09

Zobacz plan dojazdu »