Poleski Park Narodowy


Podmokłe lasy, łąki i otwarte torfowiska, wyniesienia i pagóry porośnięte lasami, liczne jeziora to Poleski Park Narodowy. Szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze mają na terenie Parku i jego otuliny ponad 140 km. Prowadzą do najciekawszych miejsc przyrodniczych (ścieżki edukacyjne, wieże widokowe) i historycznych (pomniki, miejsca pamięci narodowej), a także ukazują piękno krajobrazu Polesia. Polesie to doskonały teren zarówno na piesze, jak i rowerowe wycieczki.

Ścieżka "Dąb Dominik" - początek trasy niedaleko wsi Łomnica, przy zadaszeniu. Ścieżka w części prowadzącej po torfowiskach wyposażona jest w kładkę i platformy widokowe nad jeziorem Moszne. Długość trasy około 4 km.

            

Ścieżka "Perehod"  - początek trasy  - Pieszowola. Ścieżka prowadzi przez kompleks stawów (m.in. Staw Perehod, Staw Duża Zośka, Wyhary, Graniczny). Na trasie wieża widokowa i schron obserwacyjny. Ścieżka ma charakter ornitologiczny, najciekawsza jest w czasie przelotów ptaków wiosną i jesienią. Jej końcowy odcinek przechodzi przez wyspowy bór świerkowy będący na tym terenie rzadkością ekologiczną.

Ścieżka "Spławy"  - ścieżka w części prowadzącej po torfowiskach wyposażona jest w kładkę  Prezentuje cenne zespoły leśne: brzezinę bagienną oraz ols, a także torfowisko przejściowe i różne typy łąk. Platforma widokowa nad jeziorem Łukie.

Ścieżka "Jezioro Długie"- torfowiska, platforma widokowa nad zarastajacym jeziorem Długie.

               


O charakterze i unikalności Polesia stanowią podmokłe lasy, torfowiska, łąki, jeziora i rozlewiska ( rezerwaty m.in. Bagno Bubnów, Durna Bagno oraz występująca tam roślinność: bory bagienne, olsy, brzeziny bagienne. Szczególną osobliwością są torfowiska przejściowe powstałe przez zarastanie jezior (jezioro Moszne, Długie).

         

    •  

    Polesie to również ciekawa architektura ludowa: kapliczki, drewniane domy, wiatraki. Skansen w Holi  - są tam gromadzone obiekty budownictwa ludowego: wiatrak "koźlak" z początku XX wieku z Wołoskowoli, chałupa z końca XIX wieku z Wyryk, stodoła z XIX wieku z Okczyna, kapliczka przydrożna z XIX wieku z Wyryk, ule "kołody" z XIX wieku, żuraw. Obok skansenu usytułowana jest cerkiew z 1702 roku wraz z dzwonnicą, które udostępnione są do zwiedzania.

 


powrót

Zapraszamy do Akwarela Cafe

ul. Rynek 6, Lublin
Rezerwacja: 081 534 64 09

Zobacz plan dojazdu »