Kamienice Starego Miasta


Kamienica Chociszewska
Jedna z najstarszych kamienic w rynku, to usytuowana na rogu ulicy Grodzkiej Kamienica nr 6. Powstała ona z połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą domów gotyckich. O jej średniowiecznym rodowodzie świadczy późnogotycki portal bramy wjazdowej. W 1524 roku stanowiła własność rajcy Adama Doydzwona, a następnie Barbary Skromowskiej. Po 1630 r. kamienica stała się własnością Chociszewskich stąd jej nazwa Chociszewska.


Kamienica Żaków
Kamienica Rynek 13 znana była jako „Kamienica Żaków”. Nazwę swoją zawdzięcza żakom wędrującym obok niej do kolegium jezuickiego mieszczącego się przy dzisiejszej katedrze. Datowana jest na XVI wiek. Fronton zdobią sceny z życia żaków i obrzędy związane z ich życiem i nauką. Nad malowidłami dominuje cytat Biernata z Lublina: „Boć mądrzy nie umierają, jako szaleni mniemają, a po śmierci prawie żywią, ludzi rządząc nauką swą” . Na elewacji umieszczono też herb województwa lubelskiego: jeleń w skoku z koroną na szyi. Po raz ostatni kamienicę remontowano w 1954 roku. Właśnie wtedy dodano sgraffitowe dekoracje (sgraffito – technika malarska polegająca na nałozeniu na siebie kilku warstw różnobarwnych tynków, a następnie zeskrobywaniu poszczególnych warstw dla odsłonięcia róznych kolorów i uzyskania barwnego rysunku)- dzieło artystów plastyków: Gałysza, Sarneckiego i Łukawskiego.

 

Kamienica Konopniców
Jedna z najciekawszych i najpiękniejszych kamienic w Lublinie. W 1512 roku należała do rajcy miejskiego Andrzeja Sadurka, potem przeszła w ręce kupca i burmistrza lubelskiego Jana Domarata, by pod koniec XVI wieku stać się własnością Kretków. Katarzyna Kretkówna wniosła ją w posagu Sebastianowi Konopnicy rajcy i burmistrzowi Lublina. W XVII wiekukamienica należała już do ormiańskiej rodziny-Kieremowiczów. Swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowanie dokonanej przez Sebastiana Konopnicę po pożarze w 1575 roku. Uzyskała wówczas szatę manierystyczną (Manieryzm określa się jako kierunek w sztuce występujący w okresie późnego renesansu i wczesnego baroku (XV-XVI w.), zalecający tworzenie bez wzoru naturalnego, na podstawie wyobraźni .... styl kładący nacisk na wytworność formy, swobodę wyobraźni twórcy, kunsztowność i tworzenie dzieł bezbłędnych formalnie i stylowo) z wystrojem kamieniarskim kutym w wapieniu, o motywach włoskich i niderlandzkich, związanych z renesansem północnym. Dekorację tę wykonano wzorując się na dziełach włoskiego twórcy Santo Gucciego. Nad okanmi pierwszego piętra widnieją portrety Sebastiana Konopnicy i jego żony Katarzyny. Między nimi umieszczono gmerk Kretków . fasadę dekorują ozdobne kartusze z podwiniętymi narozami, maszkarony p- wąsate maski, rozety i smocze łby (...) W obramieniach okiennych I piętra zwracają uwagę m.in. medaliony nad oknami z wykutymi wizerunkami Sebastiana Konopnicy i Katarzyny z Kretków. W połowie XIX stulecia kamienica utracila trecie piętro i attykę. Odbudowano ja w latach 1938-39 według projektu Czesława Dorii-Dernałowicza.


Kamienica Lubomelskich
Należała ona do rodziny Lubomelskich. Zgodnie z napisem umieszczonym na portalu wejściowym, przebudowana ona została w 1540 r. w nowym, renesansowym stylu. W sieni na parterze zachowały się unikatowe polichromie, datowane również na połowę XVI w. Przedstawiają one scenę wojenną, z udziałem Mikołaja Lubomelskiego, rozgrywającą się pod murami miasta.

Kamienica Pod Lwami
Na początku VVII wieku należała do rajcy Piotra Cholewy i w trakcie przebudowy otrzymała attykę dekorowaną trema rzeźbami siedzących lwów, od nich otrzymała tez nazwę. Attyke tę rozebrano na początku XIX wieku, a zdemontowane lwy umieszczono na gzymsie parteru.

Kamienica Klonowica
Nazwana tak od nazwiska wybitnego poety oraz rajcy i burmistrza lubelskiego, żyjącego w latach 1545 - 1602 Sebastiana Fabiana Klonowica (zwanego z łacińska Acernusem). Króżgankowy dziedziniec powstał 1785 roku w wyniku połączenia w całość trzech sąsiadujących kamienic i ich klasycystycznej przebudowy, której dokonał lubelski bankowiec Dawid Hyzler. Sgraffito na elewacji, przedstawiające medaliony Biernata z Lublina, Jana Kochanowskiego, Sebastiana Klonowica i Wincentego Pola, wykonano w 1939 roku.

 

 

 
powrót

Zapraszamy do Akwarela Cafe

ul. Rynek 6, Lublin
Rezerwacja: 081 534 64 09

Zobacz plan dojazdu »