Lublin - miasto wielu kultur i religii

Lublin-miasto wielu kultur i religii


Żydowskie miasto w Lublinie

Historia obecności społecznosci żydowskiej w Lublinie liczy około 700 lat i jest o rok dłuższa od uzyskania praw miejskich przez Lublin. Pierwsze wzmianki o ludności żydowskiej zamieszkującej na stałe Lublin pochodzą z 1316 roku. Zamieszkiwała ona wyznaczony rewir na przedmieściach miasta, zwany Piaskami Żydowskimi. Lublin przez ten cały okres był symbolem żydowskiej ortodoksji, rozwoju kultury języka hebrajskiego i jidysz oraz rozwoju żydowskiej nauki, poprzez co zaczęto go nazywać "żydowskim Oxfordem" czy "Jerozolimą Królestwa Polskiego"....czytaj dalej


Prawosławie
Już od średniowiecza istniała w Lublinie również kolonia ruska, która tworzyli kupcy i rzemieślnicy przybywający tu z sąsiednich ziem zamieszkałych przez ludność ukraińską. Miejscowa wspólnota prawosławna posiadała w Lublinie swą świątynię - cerkiew Przemienienia Pańskiego (Spaso-Preobrażeńską). Położenie Lublina w pobliżu polsko-ruskiej granicy politycznej i etnicznej  przynosiło dwojakiego rodzaju konsekwencje. Z jednej strony mógł on być przedmiotem sąsiedzkich waśni między książętami polskimi i ruskimi. Z drugiej zaś strony bliskie sąsiedztwo ziem ruskich pozwalało Lublinowi stać się ważnym ośrodkiem handlowym. Nierzadko przybywali tu ruscy kupcy i z czasem powstała stała kolonia ruska. Jedna z najstarszych ulic miasta do dziś nosi nazwę "Ruska" i jest zapewne pozostałością dzielnicy zamieszkałej przez ludność ruską. Właśnie w tej ruskiej dzielnicy powstała cerkiew prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego, (czyli jak określa się to święto w tradycji prawosławnych Słowian, Spasa) czytaj dalej


powrót

Zapraszamy do Akwarela Cafe

ul. Rynek 6, Lublin
Rezerwacja: 081 534 64 09

Zobacz plan dojazdu »