Janowiec nad Wisłą


Miasto lokowane w 1537 roku na gruntach wsi Serokomla przez Mikołaja Firleja, starostę kazimierskiego. Najstarszą budowlą Janowca jest XIV-wieczny kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa. Wewnątrz znajduje się jeden z najpięknieszych w Polsce nagrobków renesansowych Barbary i Andrzeja Firlejów - dzieło Santi Guciego z około 1587 roku. Przy wejściu do kaplicy Św. Anny zauważymy renesansową kamienną chrzcielnicę noszącą datę 1598, wykonaną prawdopodobnie w warsztacie Santi Gucciego.

Zamek bastejowy w Janowcu nad Wisłą wzniesiony został w latach 1508 - 1526 staraniem Mikołaja Firleja hetmana wielkiego koronnego i przez ponad 150 lat pozostawał we władaniu Firlejów - jednego z najpotężniejszych i wpływowych rodów ówczesnej Polski.
Z czasem zamek przekształcił się w rezydencję /przebudowa pod koniec XVI przez Santi Gucciego/.  Pod XIX wieku zamek popadł popadł w ruinę. Obecnie w odrestaurowanej części mieści się oddział Muzeum Nadwiślańskiego.

           

W pobliżu zamku:
dwór z drugiej połowy XVIII wieku przeniesiony z  Moniaków niedaleko Urzędowa na Lubelszczyźnie.  Wewnątrz ekspozycja wnętrza domu ziemiańskiego oraz pokoje gościnne.
Spichlerz zbożowy, drewniany z XIX w., przeniesiony z Podlodowa nad Wieprzem. Wewnątrz wystawa etnograficzna: sztuka ludowa, rzemiosła, transport wodny, rybołówstwo.
Stodoła drewniana z XIX w., przeniesiona z Wylągów. Do zwiedzania: wystawa zabytkowych pojazdów konnych pochodzących z prywatnej kolekcji Jana Wzorka..
Zespół zabudowań gospodarczych - dawny lamus-wozownia i domek mieszkalny z lat 20-tych XX w.
     

 


powrót

Zapraszamy do Akwarela Cafe

ul. Rynek 6, Lublin
Rezerwacja: 081 534 64 09

Zobacz plan dojazdu »