Stare Miasto


Ukształtowane w XII – XVI wieku należy do najlepiej zachowanych zabytkowych zespołów urbanistycznych w Polsce. Otaczające rynek kamienice mają średniowieczne metryki. Należały do elity miasta-najbogatszych mieszczan, rajców, burmistrzów. Związane z ważnymi postaciami polskiej historii, sztuki. literatury (m.in. Sebastianem Fabianem Klonowicem, Janem Kochanowskim, Henrykiem Wieniawskim, Wincentym Polem/. Ich fasady noszą do dzisiaj ślady świetności – dekoracje rzeźbiarskie, attyki, portale. Pośrodku rynku dawny ratusz, w XV wieku siedziba władz miasta, a od 1578 roku Trybunał Koronnym. Swój klasycystyczny kształt otrzymał w końcu XVII wieku.Jeszcze do końca XVIII w. miasto otoczone było murami obronnymi. Biegły one od Bramy Krakowskiej w kierunku pn. wzdłuż ul. Szambelańskiej i dalej, aż do ul. Kowalskiej. Stąd skręcały ku wsch. i po brzegu skarpy wzgórza ciągnęły się do Bramy Grodzkiej. Od niej prowadziły pd. ul.Podwale ku kościołowi Dominikanów i do zabudowań klasztornych.Obszar otoczony murami obronnymi wynosił 7 ha.

 

Wieża Trynitarska


W sylwetce Starego Miasta dominuje neogotycka budowla - Wieża Trynitarska. Niegdyś skromna furta Klasztorna, swą obecną formę zawdzięcza przebudownie Antonia Corazziego z 1819 roku. Jak wyglądała wcześniej - mozemy przekonać się, oglądając znajdujący się w kościele oo.Dominikanów obraz  Pożar miasta Lublina w 1719 roku.
Nazwa wieży wywodzi się od zakonu oo.trynitarzy.
Obecnie w Wieży Trynitarskiej mieści się muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej.

Brama Krakowska


Brama Krakowska – symbol historycznego Lublina, wzniesiona została około XIV wieku. Bramę Krakowską jak i Bramę Grodzką wzniesiono ją wraz z otaczającym pierścieniem murów obronnych po najeździe Tatarów na Lublin w 1341 roku za czasów Kazimierza Wielkiego. Brama Grodzka wiodła ku grodowi natomiast brama krakowska nazwę swą wywodzi od średniowiecznego traktu, który wiódł stąd do Krakowa. Budowla mimo wielu przebudów zachowała cechy pierwotnej gotycko-renesansowej budowli obronnej. Obecnie znajduje się tam Muzeum Miasta Lublina. Z balkonu Bramy Krakowskiej wygrywany jest hejnał lubelski, którego udokumentowana historia sięga 1653 roku.

Brama Grodzka


Brama Grodzka zwana Bramą Żydowską jest jednym z pierwszych murowanych elementów obwarowań miasta wybudowanych w 1342 roku po zezwoleniu Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie miała około 12 metrów wysokości, była założona na planie czworoboku, jednoprzestrzenna, nie przesklepiona, z otworami o ostrołukowym wykroju. Nad przejazdem bramnym znajdowała się izba straży miejskiej. Jednocześnie zmienił przeznaczenie bramy z funkcji obronnej na mieszkalno-handlową, co niewątpliwie wiązało się z rozwijającą się dzielnicą żydowską.
powrót

Ostatnio dodane albumy

Zapraszamy do Akwarela Cafe

ul. Rynek 6, Lublin
Rezerwacja: 081 534 64 09

Zobacz plan dojazdu »